O nás

Kliknutím na obrázok si môžete sprievodcu stiahnuť v pdf formáte.

Táto webstránka je určená najmä samosprávam a ďalším aktérom, ktorí sa na lokálnej úrovni venujú téme začleňovania cudzincov, ale najmä ľudí na úteku (odídencov) do miestnych spoločenstiev. Otázka migrácie bude v budúcnosti čoraz aktuálnejšia a nasledujúce témy môžu samosprávam výrazne pomôcť túto situáciu zvládnuť nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre utečencov/odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša, na celkový rozvoj lokálnych spoločenstiev.

Nájdete tu rôzne informácie týkajúce sa situácie utečencov/odídencov, ako aj ich špecifiká a potreby. Zároveň uvádzame množstvo krokov, návrhov a opatrení, ktoré je potrebné realizovať vo všetkých oblastiach integrácie.

Webstránku vytvorili expertky Centra pre výskum etnicity a kultúry. CVEK je nezávislá organizácia, ktorá vznikla v roku 2005 ako občianske združenie zamerané na témy dôvery, sociálnej súdržnosti, integrácie menšín a cudzincov. Vo svojej práci sa venujeme najmä výskumu v týchto témach, analýze verejných politík, vzdelávaniu a spolupráci so samosprávami pri vytváraní dlhodobých lokálnych stratégií.