.

Integration

Táto webstránka je určená najmä samosprávam a ďalším aktérom, ktorí sa na lokálnej úrovni venujú téme začleňovania cudzincov, ale najmä ľudí na úteku (odídencov) do miestnych spoločenstiev. Jej obsah je dostupný aj v pdf verzii.